Zbierka na zvony

V našej farnosti prebieha zbierka na nové zvony pre kostol v Železnej Breznici.
Svoje milodary môžete poslať aj na farský účet SK02 0900 0000 0000 7162 8647 (Slovenská sporiteľňa).

Poďakovanie

Ďakujem peším aj motorizovaným pútnikom za spoločnú modlitbu a peknú účasť na púti na Lazy 2.8.2020, tiež Obecnému úradu v Železnej Breznici, hasičom, poľovníkom, kuchárom a dobrovoľníkom za prípravu pohostenia.

Pán Boh všetkým odplať a požehnaj!